Uskoplje.net

Pet19012018

Zadnja izmjenaUto, 15 Kol 2017 6am

Izdvojeni komentari!
Back Naslovna O Uskoplju Zemljopisni položaj

Zemljopisni položaj

uskoplje.netUskoplje se nalazi u središnjem dijelu jugozapadne Bosne. U Uskoplju se križaju komunikacije koje spajaju Dalmaciju sa središnjom Bosnom te dolinu Neretve s Posavinom i Slavonijom. U Uskoplju su se križali predilirski i ilirsko-dezitijatski putovi. Rimljani su kroz Uskoplje izgradili cijeli splet vicinalnih i rudarskih cesta, a neke od njih su u uporabi ostale i tijekom srednjeg vijeka, ali i cijelo vrijeme osmanlijske okupacije.

Kroz Uskoplje su često prolazile karavane dubrovačkih trgovaca, koji su iz središnje Bosne izvozili različite metale, vosak, kožu i dr. U vrijeme austrougar¬ske uprave na području Uskoplja su izgrađene prve suvremene ceste, a 1895. g. ovo je područje bilo dijelom povezano sa lašvanskim i zeničkim bazenom uskotračnom željeznicom.

 


Reljef

Planinski i brdski dio reljefa Uskoplja čine Dinaridi koji se pružaju od sjeverozapada prema jugoistoku. Između njih je stješnjena terasasta uska dolina kojom vijuga Vrbas (sl. 1). U Vrbas se ulijeva više rječica i potoka od kojih se izdvajaju Krupa, Bistrica, Bunta, Okašnica, Koprivnica, Semešnica i dr. Južno od zamišljene crte koja spaja planine Stožer i Radušu je ljuti kras. Uskoplje okružuje cijeli splet visokih planina. S jugoistočne strane je masiv Vranice s najvišim vrhom Nadkrstac nadmorske visine 2.112 m. Slijede ga planinski masivi do Komara - Kamenjaša s 1.510 m nadmorske visine. U ovom dijelu su još planine Turčin (1.154 m nadmorske visine). Hum (1. 022 m), Radovan (1.410 m), Crni Vrh (1.392 m), Rudina (1.385 m), Kalin (1.531 m) i Kaštel (1.266 m). Sa zapada su planine Raduša s najvišim vrhom Idovac (1.956 m). Jelika (1.386 m), Škrta (1.298 m), Lupoglava (1.448 m). Stožer (1.758 m), Šuljaga (1.533 m), Semešnica, Grbavica i Ranča.

 

Skopaljsko polje sačinjavaju tri jezerske terase od 10, 20 i 60 metara. Na visini od 720 i 830 metara su još dvije jezerske kotline. U formiranju Uskoplja značajan udio imali su i ledenjaci, čiji su se tragovi (golemo kamenje izmiješano s glinom) očuvali uz rječicu Vitinu između sela Ljubnić i Mlive te iznad Bristova. Najniži dio Skopaljskog polja čini aluvijalna ravnica nadmor¬ske visine 570 m. Reljef Uskoplja je poligenetskog karaktera. U njemu se susreću abrazioni, fluvijalni i glacijalni elementi. Abrazione terase su usječene u miocenu, a fluvijalni oblici su pliocenske i diluvijalne starosti.

 

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja ih piše, stoga portal Uskoplje.net ne preuzima nikakvu odgovornost za niti jedan komentar, nego isključivo osoba koja ih piše budući da se komentari automatski javno objavljuju.
Svi komentari koji vrijeđaju druge ljude (po spolu, vjeri, kleveti i sl.) se mogu prijaviti klikom na opciju "Prijavi Administratoru" u donjoj desnoj strani komentara gdje morate navesti Vaše ime i razlog zašto bi neki komentar trebao biti uklonjen. www.uskoplje.net

Sigurnosni kod
Osvježi