Uskoplje.net

Pet19012018

Zadnja izmjenaUto, 15 Kol 2017 6am

Izdvojeni komentari!
Back Naslovna Vijesti Rubrike Politika Spisak ponuđača čiji programi-projekti ispunjavaju uslove Javnog natječaja

Spisak ponuđača čiji programi-projekti ispunjavaju uslove Javnog natječaja

Spisak  ponuđača čiji programi-projekti ispunjavaju uslove Javnog natječaja
U Travniku, 17 listopada 2012 godine se sastala komisija za izbor korisnika sredstava sa pozicije „Transfer-Poticaji privredi“ za 2012.godinu, a spisak korisnika možete vidjeti u nastavku.

Spisak ponuđača čiji programi-projekti ispunjavaju uvjete Javnog natječaja „Poticaji privredi“ za 2012.godinu objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Dnevni list“ 12.09.2012.godine

LOT 3 (Poticaj turističko-ugostiteljskoj djelatnosti):

1. Općina Vitez – MZ Kruščica
2. „Sunce“ d.o.o. Busovača
3. „SAX“ d.o.o. Babanovac-Travnik
4. Restoran „Bugojno, Bugojno
5. „GENEX – M“ d.o.o. Bugojno
6. Pizzeria „Kamelenon“ Bugojno
7. Restoran „Slap“, Donji Vakuf
8. „SKI ROSTOVO“ d.o.o. Bugojno
9. Restoran „Oborci“ Donji Vakuf
10. Restoran „Venezia live“ Novi Travnik
11. Hotel „Karalinka“ Bugojno
12. „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica
13. Restoran „BLITZ“ Uskoplje
14. „Meso mix&Smajić“ d.o.o. Travnik
15. „Mil export“ d.o.o. Novi Travnik
16. Motel „Carousel“ Vitez
17. Pizzeria „Melody“ Uskoplje
18. „Puerto rico“ d.o.o. Donji Vakuf
19. SUR „Babilon“ Bugojno
20. Restoran „Zeleni signal“ Donji Vakuf
21. „SKI MIĆI“ d.o.o. Busovača
22. „OTOKA“ d.o.o. Donji Vakuf
23. „CREATIVE“ d.o.o. Busovača
24. „DANI“ d.o.o. Travnik
25. Motel „Andrija“ Novi Travnik
26. Pizzeria „CEDAR“ Travnik
27. „Pegasus“ d.o.o. Uskoplje
28. „WINTER“ d.o.o. Travnik
29. Čevabdžinica „Kalibunar“ Travnik
30. Pizzeria „ČARLI“ Travnik
31. SUR „Dvije lipe“ Kreševo
32. Restoran „KAMIN“ Kiseljak
33. Restoran „RIBNJAK“ Kreševo

LOT 5 (Izgradnja inovativne privrede-Inovacije; ISO standard; CE znak)

1. ZR „INOX PARTNER“ Donji Vakuf
2. „NIRBO“ d.o.o. Jajce
3. „BLAGAJ“ d.o.o. Donji Vakuf
4. „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak
5. „KRISTAL“ d.o.o. Vitez
6. SZR „Univerzal“ Donji Vakuf
7. Organska proizvodnja „Herceg“ Novi Travnik
8. Auto kuća „BUBA“ Vitez
9. „ALFA“ d.o.o. Travnik
10. „M-LIBERTAS“ d.o.o. Travnik
11. SZR „Praktiker“ Donji Vakuf
12. „FTM“ d.o.o. Novi Travnik
13. „GS-Tvornica mašina“ dd Travnik
14. „SARAJ KOMERC“ d.o.o. Uskoplje
15. JU RRC „Fojnica“ Fojnica
16. „Jurčević“ d.o.o. Vitez
17. „Winter“ d.o.o. Travnik
18. „Novostil“ d.o.o. Bugojno
19. „NEVRA“ d.o.o. Kreševo
20. „OVNAK“ d.o.o. Vitez
21. „PABS PLASTIKS“ d.o.o. Vitez
22. „MAKS“ d.o.o. Vitez
23. „Novoteks“ d.o.o. Kiseljak
24. „Miličević“ d.o.o. Kreševo

Ponuđači čiji programi-projekti nisu prihvaćeni od strane Stručne komisije (nisu dostavljeni svi traženi dokumenti, kopije dostavljenih dokumenata nisu ovjerene, izjava o namjenskom korištenju sredstava nije ovjerena od nadležnog organa, dugovanja po osnovu poreza i doprinosa, dostavljeni program nije u skladu sa traženim –pogrešan LOT), mogu Ministarstvu privrede ŽSB uložiti prigovor u roku od 7 dana od dana objave ovog spiska radi provjere činjenica uvidom u dostavljenu dokumentaciju. Konačan spisak ponuđača koji će dobiti poticajna sredstva bit će objavljen nakon izvršenog ocjenjivanja-bodovanja programa-projekata.

Subjekti koji su konkurirali sa dva projekta i ispunjavaju uvjete, poticajna sredstva mogu dobiti samo po jednom projektu.

Poticajna sredstva neće dobiti subjekti koji su bili korisnici poticajnih sredstava od strane Ministarstva privrede ŽSB kojima od strane Ministarstva nije prihvaćen izvještaj o implementaciji programa i rezultatima ostvarivanja programa po ranije dobivenim sredstvima.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja ih piše, stoga portal Uskoplje.net ne preuzima nikakvu odgovornost za niti jedan komentar, nego isključivo osoba koja ih piše budući da se komentari automatski javno objavljuju.
Svi komentari koji vrijeđaju druge ljude (po spolu, vjeri, kleveti i sl.) se mogu prijaviti klikom na opciju "Prijavi Administratoru" u donjoj desnoj strani komentara gdje morate navesti Vaše ime i razlog zašto bi neki komentar trebao biti uklonjen. www.uskoplje.net

Sigurnosni kod
Osvježi